Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Rated 4.96/5 based on 562 customer reviews

Are you looking for "Edukasyon Sa Panahon Ng Mga Amerikano"-related keyword data?

is a free online keyword analysis tool that you can use to efficiently get accurate data from huge keyword data and get a glimpse of the global search volume, cpc, and competition for these data.

Ang panahon ng mga Amerikano ang isa sa mga naganap na pagbabago sa Pilipino sa pagkaraan ng panahon ng mga Kastila.

Isang malaking pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa pagdating nila sa Pilipinas. Ang edukasyon noon bago dumating ang mga Kastila o Espanyol ay kabaligtaran ng sistema sa panahon ng mga Amerikano.

Sa panahong ding ito umunlad ang agham at karunungan at sa mga bagong imbensyon ay kasama ang mga kagamitang sa nabigasyon gaya ng kompas, mapa at iba pang instrumentong pang giya.

Nagbigay ito ng lakas ng loob sa mga nabigador upang puntahan ang mga lugar na hindi pa naaabot ng mga taga kanluran.

Nauso ang paggamit ng mga rekadong gaya ng cinnamon, paminta, luya at iba pa.

Isang malaking negosyo ito kung matutunton ang pinanggalingan ng mga rekadong ito.

tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at Indonesia.Ang lahat ng ito ay utang sa mga alagad ng wika na walang puknat sa pagpapaunlad ng Wiakng Filipino.Ang pananakop ng mga Amerikano ay isang pagbabalat-kayo, na sa umpisa ay nagkukunwaring mga tagapagligtas ng kalayaan ng Pilipinas, ngunit sa bandang huli ay unti-unting nagtanggal ng maskara.Sa panahong ding ito,nabigyan din ng pagkakataon na magkaroon ng pribadong paaralan at publikong paaralan.Ngunit ang mga ito ay hindi na pag-aari ng simbahan, na nakagawian naman noon sa panahon ng Espanyol Pamumuno ng mga Hapones (1848-1900) Bago pa man dumating ang mga Español, o mga Kastila, ang lugar na ngayon ay Davao City ay pinamumunuan ng mga katutubong Bagobo.

Leave a Reply